Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell professional

Dedicació: a partir de 3 h. 15' / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l'EMC oferim un Nivell Professional que té en compte les disposicions del Decret 25/2008 de 29 de gener, que regula els estudis de Grau Professional. Tanmateix, la dedicació horària que requerim als nostres alumnes és menor que la que s'exigeix als centres oficials. Per això els estudis de Nivell professional de l'EMC són una bona opció per a aquells estudiants que:


•  
volent cursar uns estudis professionals de música, no puguin assumir la dedicació horària que es demana en un conservatori.
•  
sense voler cursar uns estudis professionals de música, volen continuar aprofundint en els seus coneixements.

Tant als uns com als altres, i d'acord amb la nostra filosofia d'escola, els oferim la possibilitat de cursar uns estudis rigorosos i solvents que tenen també una important dimensió lúdica. Semblantment a allò que estableix el decret, repartim el nostre Nivell Mitjà en tres cicles de dos cursos cada un:Primer cicle

Els alumnes de 1r i 2n de Llenguatge Musical de Nivell Mitjà han de cursar, obligatòriament, les següents matèries:

•  
Llenguatge musical: 1h. 30' en una sessió setmanal
  
Música de cambra (30'), Banda (60'), Orquestra (60') o Grup de guitarres (60')
  
Instrument principal: 45' o 60' setmanals d'instrument principal
•  
Optativa: almenys una al llarg del tot el cicle (veure oferta al final de la pàgina)

 

Segon i tercer cicle

A partir del segon cicle, els alumnes tenen la possibilitat de continuar els seus estudis en una línia que els condueixi cap a una possible professionalització (cursant el currículum complet d'assignatures, amb una càrrega lectiva anàloga a la del primer cicle), o en una línia adaptada a les seves necessitats (cursant parcialment el currículum previst per a cada curs).

En tots dos casos, l'exigència de les assignatures és la mateixa, i l'únic que varia és la càrrega lectiva total i el nombre d'hores que s'hi dediquen. Es poden cursar les mateixes assignatures que en el cicle anterior (amb la pertinent progressió dels cursos de Llenguatge Musical) i, en funció de la demanda de l'alumnat, s'oferten les següents matèries optatives:


•  
Instrument secundari: 30' o 45' setmanals
•  
Baix elèctric, guitarra elèctrica o bateria: 30' o 45' setmanals
•  
Orquestra, Banda o Grup de Guitarres: 60' setmanals
(si ja es cursa Música de cambra com a Agrupació)
•  
Música de cambra: 30' setmanals
(si ja es cursa Orquestra, Banda o Grup de Guitarres com a Agrupació)
•  
Cant coral: 60' setmanals
•  
Improvisació: 30' o 45' setmanals
•  
Combo: 45' o 60' setmanals
•  
Informàtica musical: 45' setmanals
•  
Guitarra d'acompanyament: 45' setmanals
•  
Composició (només per a tercer cicle): 45' setmanals


Professorat: Aurora Bauzà Soler, Juan Jurado Bracero, Óscar Laso, Borja Mascaró Vidal, Raül Viana Giné
 
  
Josep Barcons Palau
 
És titulat superior en guitarra clàssica pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i Doctor, Màster i Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, on obtingué el Premi Extraordinari de Llicenciatura. S’ha format especialment en l’àmbit de la composició i l’anàlisi i, gràcies a una Beca d’Investigació de la Generalitat de Catalunya, ha fet recerca en els camps de la lingüística, la musicologia i la filosofia de la religió. Amb aquest triple enfocament, va redactar la seva tesi doctoral sobre l’òpera Moses und Aron d’Arnold Schönberg, defensada el 2013 i que li valgué la menció de Doctor Europeu summa cum laude. A banda de la seva producció musical, inicialment vinculada al món de la cobla i últimament molt orientada a la pedagogia, és membre del consell de redacció de la Revista Musical Catalana, on escriu amb regularitat, i del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois Maria Haas de la UPF.


 
Departaments: Corda polsada (cap de departament) | Llenguatge Musical i Cant Coral | Música de cambra
 
Assignatures: Guitarra clàssica, Llenguatge Musical i Música de cambra
  

 

148096 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com