Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Nivell elemental

Dedicació: a partir de 3 h. / 2 o 3 dies a la setmana

 

A l’EMC distribuïm el Nivell Elemental en quatre cursos, repartits en dos cicles (E1 i E2 / E3 i E4). D’acord amb la nostra programació, quan un alumne supera el quart curs està preparat per realitzar amb èxit la Prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si té també el nivell corresponent d'instrument.

Durant aquests quatre cursos, els alumnes cursen 1h 45’ de Llenguatge musical (en dos dies diferents), 45’ de Cant coral, i continuen amb l’estudi individual del seu instrument, al qual dediquen 30’ o 45’ setmanals de classe, a més de l'estona d'estudi a casa. A més, els alumnes de vent i de corda fregada poden apuntar-se, voluntàriament, a l'activitat de Bandeta o d'Orquestrina, on durant 60' setmanals s'inicien en la pràctica instrumental en grup.

 

En el nivell elemental, la progressió d’estudis ja no és immediata, sinó que depèn del promig entre l’avaluació contínua i les proves avaluatives que es realitzen cada quadrimestre. Per això, tot i que en general hi ha correspondència amb els estudis de primària (E1 - 3r EP, E2 - 4t EP, etc.), l’equivalència no és immediata.

En acabar el quart curs de Llenguatge Musical i d'instrument, els alumnes participen al Concert de Graduació i obtenen el diploma corresponent.


 

 

 

Professorat: Ma. Jesús Culleré Luengo, Núria de Canals Jiménez, Ferran Pisà Gaià, Irene Recolons Fonts, Patricia Rojas Machado

 
  
Aurora Bauzà Soler
 
Aurora Bauzà és Titulada Superior en Piano, ha realitzat el Màster en Música com Art Interdisciplinar a la Universitat de Barcelona i està finalitzant la llicenciatura d'Història i Ciències de la Música, que ha estudiat a la Universitat de Granada i a la Freie Universität de Berlín. Ha realitzat diversos cursos d'interpretació pianística i s'ha format amb els pianistes Iván Cítera, Duncan Gifford i Ireneuz Jagla. Molt interessada en la pedagogia de la música, en l’àmbit professional s’ha especialitzat com a docent de piano, Llenguatge musical i Harmonia, treballant en diverses escoles de música de Mallorca i Barcelona. En el camp de la composició musical ha participat en la gravació del disc Pel·lícules de 4t 1a i és co-compositora de la banda sonora del curtmetratge Mirror. Actualment treballa en un projecte de composició musical en l’audiovisual per a l'Ajuntament de Lleida, i desenvolupa la seva tasca pedagògica a l'Escola de Música La Salle Bonanova i a l'Escola de Música Casp de Barcelona.


 
Departaments: Piano | Llenguatge Musical i Cant Coral | Música de cambra
 
Assignatures: Piano, Llenguatge musical, Música de cambra i Roda d'instruments
  
178366 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com