Documento sin título


emc


Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Iniciació

Dividida en dos cursos, en funció de l’edat dels alumnes. En ambdós cursos s’estableixen les bases metodològiques del treball que es durà a terme en el Nivell Elemental, incidint sobretot en les nocions de so i silenci i en les actituds d’atenció, treball i escolta que se’n deriven. A Iniciació 1 l’avaluació és contínua, mentre que a Iniciació 2 els alumnes realitzen un petit examen quadrimestral. En ambdós casos la progressió d’estudis és immediata.

Iniciació 1

Dedicació: 1h. 15' / 1 dia a la setmana

 

Per a nens de primer de primària. En la classe de 45’ setmanals de Llenguatge musical es comencen a assentar els elements bàsics de lectoescriptura a partir d’un treball eminentment sensorial i lúdic, fent especial atenció a la formació auditiva. En els 30’ posteriors de Roda d’instruments, en grups de de 2 o 3, els alumnes coneixen l’oferta instrumental de l’escola, que consta de: piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompa i trompeta.

Iniciació 2

Dedicació: 1h. 30' / 1 o 2 dies a la setmana

 

Per a nens de segon de primària que hagin cursat Iniciació 1 o tinguin els coneixements equivalents. Les classes de Llenguatge musical són de 60’ setmanals, durant els quals, amb una major presència de la lectoescriptura, s’assenten les bases d’afinació, dictat i lectura i s’introdueixen els patrons rítmics fonamentals. Paral·lelament al Llenguatge musical, l’alumne ja s’ha iniciat en l’estudi de l’instrument, amb classes individuals de 30’ a la setmana.


 
  
Guillem Payaró Figueras
 

Nascut a Girona, va estudiar a l’escola de música de Palafrugell amb els professors Salvador Parés i Enric Ferrer i els va continuar a Barcelona amb Elena Sentís. Del 2012 al 2016 es formà com a flautista al Conservatori Superior de Música del Liceu, amb Christian Farroni i Isabel Souto. Ha rebut classes magistrals Davide Formisano, Julien Beaudiment, Renate Greiss, Vicens Prats, Júlia Gállego, Salvador Martínez i Bernat Castillejo. L’any 2007 s’incorpora a la OFB (Orquestra de Flautes de Barcelona) i el 2013 és seleccionat per col·laborar amb la OCG (Orquestra de Cambra de Granollers) amb la què va fer diversos concerts i va enregistrar un CD. Paral·lelament als seus estudis d’interpretació musical, ha estudiat magisteri musical a la UAB i s’ha titulat com a tècnic de so a l’escola Microfusa de Barcelona.


 
Departaments: Llenguatge Musical i Cant Coral | Vent
 
Assignatures: Llenguatge Musical, Flauta travessera
  

 

Nota: per als alumnes que cursen els estudis de Primer i Segon de Primària al Col·legi Casp oferim servei de monitor fins que comencen les classes de música, ocupant-nos també del canvi d’edifici.

115438 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com