Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Iniciació

Dividida en dos cursos, en funció de l’edat dels alumnes. En ambdós cursos s’estableixen les bases metodològiques del treball que es durà a terme en el Nivell Elemental, incidint sobretot en les nocions de so i silenci i en les actituds d’atenció, treball i escolta que se’n deriven. A Iniciació 1 l’avaluació és contínua, mentre que a Iniciació 2 els alumnes realitzen un petit examen quadrimestral. En ambdós casos la progressió d’estudis és immediata.

Iniciació 1

Dedicació: 1h. 15' / 1 dia a la setmana

 

Per a nens de primer de primària. En la classe de 45’ setmanals de Llenguatge musical es comencen a assentar els elements bàsics de lectoescriptura a partir d’un treball eminentment sensorial i lúdic, fent especial atenció a la formació auditiva. En els 30’ posteriors de Roda d’instruments, en grups de de 2 o 3, els alumnes coneixen l’oferta instrumental de l’escola, que consta de: piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompa i trompeta.

Iniciació 2

Dedicació: 1h. 30' / 1 o 2 dies a la setmana

 

Per a nens de segon de primària que hagin cursat Iniciació 1 o tinguin els coneixements equivalents. Les classes de Llenguatge musical són de 60’ setmanals, durant els quals, amb una major presència de la lectoescriptura, s’assenten les bases d’afinació, dictat i lectura i s’introdueixen els patrons rítmics fonamentals. Paral·lelament al Llenguatge musical, l’alumne ja s’ha iniciat en l’estudi de l’instrument, amb classes individuals de 30’ a la setmana.


 
  
Carles Merino Sort
 
Comença a estudiar acordió i llenguatge musical a l’Escola Municipal de Música de Solsona amb 10 anys i, més endavant, a la mateixa escola, s’inicia en l’estudi de la guitarra clàssica. De la mà de Ma. Jesús Culleré finalitza el grau mitjà d’aquest instrument, treballant paral·lelament l’anàlisi i l’harmonia amb M. Assumpció Codina. El 2007 va participar en un curs amb David Russell al Conservatori de Girona i durant el 2008 va ampliar els seus estudis de guitarra amb la professora del Conservatori de Badalona María José Santos. Després d'haver cursat parcialment estudis de Magisteri Musical, i profundament interessat en la dimensió més filosòfica de la pedagogia, el 2014 es va graduar en Pedagogia a la Universitat de Badalona, amb un treball de fi de grau qualificat amb Matrícula d'honor.


 
Departaments: Corda polsada | Llenguatge musical i Cant coral
 
Assignatures: Guitarra clàssica i Llenguatge musical
  

 

Nota: per als alumnes que cursen els estudis de Primer i Segon de Primària al Col·legi Casp oferim servei de monitor fins que comencen les classes de música, ocupant-nos també del canvi d’edifici.

158578 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com