Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Iniciació

Dividida en dos cursos, en funció de l’edat dels alumnes. En ambdós cursos s’estableixen les bases metodològiques del treball que es durà a terme en el Nivell Elemental, incidint sobretot en les nocions de so i silenci i en les actituds d’atenció, treball i escolta que se’n deriven. A Iniciació 1 l’avaluació és contínua, mentre que a Iniciació 2 els alumnes realitzen un petit examen quadrimestral. En ambdós casos la progressió d’estudis és immediata.

Iniciació 1

Dedicació: 1h. 15' / 1 dia a la setmana

 

Per a nens de primer de primària. En la classe de 45’ setmanals de Llenguatge musical es comencen a assentar els elements bàsics de lectoescriptura a partir d’un treball eminentment sensorial i lúdic, fent especial atenció a la formació auditiva. En els 30’ posteriors de Roda d’instruments, en grups de de 2 o 3, els alumnes coneixen l’oferta instrumental de l’escola, que consta de: piano, guitarra, violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompa i trompeta.

Iniciació 2

Dedicació: 1h. 30' / 1 o 2 dies a la setmana

 

Per a nens de segon de primària que hagin cursat Iniciació 1 o tinguin els coneixements equivalents. Les classes de Llenguatge musical són de 60’ setmanals, durant els quals, amb una major presència de la lectoescriptura, s’assenten les bases d’afinació, dictat i lectura i s’introdueixen els patrons rítmics fonamentals. Paral·lelament al Llenguatge musical, l’alumne ja s’ha iniciat en l’estudi de l’instrument, amb classes individuals de 30’ a la setmana.


 
  
Clara Bes Alomar
 
Llicenciada en Pedagogia de l’Instrument, en l’especialitat de piano, per l’ESMuC, havent realitzat anteriorment el Grau Mig de piano al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Durant la seva formació ha estudiat amb mestres com Eulàlia Solé i Maria Teresa Monteys, dedicant especial atenció a la dimensió psicomotriu i postural en l’estudi de l’instrument; en aquest sentit, el seu projecte de final de carrera titulat Afina´t: consciència per a tocar l’instrument, dirigit per Margarida Barbal, va ser qualificat amb Matrícula d’Honor. Compagina la seva vocació musical amb la fotografia i és membre fundadora de nunArt, col·lectiu artístic interdisciplinar per a la creació contemporània (##www.nunartbcn.com##). Com a fotògrafa, ha exposat la seva obra en diversos espais, com ara el Centre Cívic Cotxeres Borrell i el Taller22.


 
Departaments: Piano | Llenguatge musical i Cant coral | Agrupacions i Música de Cambra
 
Assignatures: Piano, Llenguatge musical i Música de cambra
  

 

Nota: per als alumnes que cursen els estudis de Primer i Segon de Primària al Col·legi Casp oferim servei de monitor fins que comencen les classes de música, ocupant-nos també del canvi d’edifici.

178822 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com