Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Anguera Ruíz, Marc
Baltrons Fàbregas, Marc
Casanova Guerrero, Albert
Cortada Noguer, Míriam
Cuadern Masiques, Clara
Cullaré Cavallé, Helena
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Gorchs Cauba, Núria
Junyent Castellà, Jordi
Laso Valhondo, Óscar
Llauradó Miralles, Núria
Mascaró Vidal, Borja
Nogueron Obiol, Teresa
Palau Díez, Oria
Pisà Gaià, Ferran
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Eduard Raventós Roca

 Comença els seus estudis musicals a l’Escola de Música de Barcelona amb Sylvie Reverdie, cursant més tard el Grau Professional al Conservatori Superior de Música del Liceu amb Iñaki Etxepare. Continua els seus estudis superiors al Conservatori Superior de Salamanca amb Aldo Mata, finalitzant-los l’any 2010. Segueix els seus estudis de perfeccionament amb Hans-Christian Scweiker a Aachen (Alemanya). El 2015 cursa estudis de postgrau al Conservatori Superior de Música d’Aragó.

Ha col·laborat amb l’Orquestra de Barcelona i de Catalunya (OBC), l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), l’Orquestra de Tenerife (OST), l’Orquestra de Cadaqués i l’Orquestra Camera Musicae, entre altres.

Forma part d’espectacles multidisciplinars com Romance de Curro el Palmo, de Jaume Villanueva i Antonio Canales i Bitels for Babies de la companya La petita malumaluga.

Treballa a l’escola Centre de les Arts de l’Hospitalet com a professor de violoncel i a l'Escola de Música Casp.


 Departaments: Corda fregada 
  Assignatures: Violoncel, Roda 
Recolons Fonts, Irene
Rojas Machado, Patricia
Rosés Gibert, Marina
Santamaría, Carmen
Vicente Gamero, Soledad
Vila d'Abadal, PepEquip directiu:

Directora: Ma. Jesús Culleré Luengo 
Cap d’estudis: Carles Merino Sort 
Secretaria acadèmica: Núria de Canals i Jiménez 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Guillem Vidaña
 

 


186909 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com