Documento sin título


emc


Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Barcons Palau, Josep
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Casanova Guerrero, Albert
Casas Margais, Jordi
Cuadern Masiques, Clara
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Jurado Bracero, Juan
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Mas Mestre, Josep
Mascaró Vidal, Borja
Merino Sort, Carles
Moreno Sierra, Sara
Moreno Vila, Andreu
Palau Díez, Oria
Pisà Gaià, Ferran
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Resina Benítez, Laura
Rojas Machado, Patricia
Smyshlyaev, Dmitry
Vicente Gamero, Soledad
Pep Vila d'Abadal

 Comença a estudiar música als 5 anys a Reus i als 13 anys ingressa al conservatori de Vila-seca a cursar els estudis de piano clàssic. El 2006 s'incia en els estudis de música moderna al Taller de Músics de Barcelona, rebent classes de  Santi Galan i Joan Chamorro, on posteriorment ha cursat els estudis superiors en l'especialitat de piano jazz sota el mestratge de Joan Monné i Joan Diaz. Des dels 17 anys ha participat de diferents formacions, composant i arranjant en estils variats i realitzant centenars de concerts. Actualment és teclista de la banda de rock Buhos, amb qui ha guanyat diversos premis de crítica i públic. Amb Buhos manté una intensa activitat concertística per tot el territori i ha obtingut diverses nominacions pel treball Natura Salvatge (2014). 


 Departaments: Música moderna | Llenguatge Musica i Cant Coral 
  Assignatures: Llenguatge Musical, Combo i Improvisació 
Zapata Lis, MigueEquip directiu:

Director: Josep Barcons Palau
Cap d’estudis: Ma. Jesús Culleré Luengo

 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Eduard Parera Martínez
 

 


119606 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com