Documento sin título


emc


Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Barcons Palau, Josep
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Casanova Guerrero, Albert
Casas Margais, Jordi
Cuadern Masiques, Clara
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Jurado Bracero, Juan
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Mas Mestre, Josep
Mascaró Vidal, Borja
Merino Sort, Carles
Moreno Sierra, Sara
Moreno Vila, Andreu
Palau Díez, Oria
Pisà Gaià, Ferran
Maricel Pons Benejam

 
Inicia els estudis de piano als 7 anys a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella de Menorca amb la professora Luba Klevtsova. El 2014 obté el Títol Superior de Música al Conservatori del Liceu en l'especialitat d'interpretació (piano) amb els professors Albert Attenelle i Catherine Ordronneau. Ha rebut classes de perfeccionament dels pianistes Ramon Coll i Isabel Fèlix i classes magistrals d'Alain Planés, Nelson Delle-Vigne Fabri, Noemí Dalmau, Gennady Dzyubenko, Stanislav Pochekin i Seon-hee Myong. Ha participat i ha estat premiada en diversos concursos de piano i ha realitzat concerts com a pianista solista, un d'ells organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella de Menorca. És membre de diferents formacions de música de cambra amb les quals ha actuat al MEAM i a Art'te. Actualment amplia la seva formació pianística amb la professora Isabel Fèlix.
 


 Departaments: Piano | Llenguatge Musical i Cant Coral 
  Assignatures: Llenguatge Musical, Piano 
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Resina Benítez, Laura
Rojas Machado, Patricia
Smyshlyaev, Dmitry
Vicente Gamero, Soledad
Vila d'Abadal, Pep
Zapata Lis, MigueEquip directiu:

Director: Josep Barcons Palau
Cap d’estudis: Ma. Jesús Culleré Luengo

 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Eduard Parera Martínez
 

 


118199 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com