Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
de Canals Jiménez, Núria
Albert Fontelles Ramonet

 Comença els estudis musicals als tres anys a l’Escola Municipal de Música de Solsona. Prossegueix la seva formació al Conservatori Municipal de Música de Barcelona on cursa flauta travessera, i flabiol i tamborí, finalitzant els estudis de flabiol amb Premi d’Honor. L’any 2015 es graduà amb el Títol Superior de Música en Flabiol i Tamborí a l’Escola Superior de  Música de Catalunya, obtenint-hi Matrícula d’Honor. Actualment és music titular a la Cobla Marinada i ha col·laborat amb diverses formacions rellevants: Cobla de Cambra de Catalunya, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Cobla Mediterrània, Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Orquestra Simfònica de l’Esmuc, treballant amb directors com Albert Argudo, Salvador Brotons, Antoni Ros-Marbà, Josep Pons, Josep Ferré o Xavier Pagès. L’any 2015 estrenà la sonata per a flabiol i piano d’Albert Guinovart, amb el mateix compositor al piano. En el vessant de la pedagogia musical, s’ha especialitzat com a docent de flauta travessera, flabiol i tamborí, llenguatge musical i harmonia, treballant en diverses escoles de Barcelona.


 Departaments: Vent | Llenguatge Musical i Cant Coral 
  Assignatures: Flauta, Roda d'instruments i Llenguatge Musical  
Jurado Bracero, Juan
Lliró Merayo, Lorena
Pisà Gaià, Ferran
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Rojas Machado, Patricia
Vila d'Abadal, Pep
DEPARTAMENT DE PIANO
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Cuadern Masiques, Clara
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Jurado Bracero, Juan
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Tió, Pere
DEPARTAMENT DE CORDA POLSADA
Capó, Arnau
Casanova Guerrero, Albert
Culleré Luengo, Ma. Jesús
Pisà Gaià, Ferran
DEPARTAMENT DE CORDA FREGADA
Laso, Óscar
Mascaró Vidal, Borja
Moreno Sierra, Sara
Palau Díez, Oria
Vicente Gamero, Soledad
DEPARTAMENT DE VENT
Baltrons, Marc
Casas Margais, Jordi
Fontelles Ramonet, Albert
Recolons Fonts, Irene
Viana Giné, Raül
DEPARTAMENT DE CANT
Rojas Machado, Patricia
DEPARTAMENT DE MÚSICA DE CAMBRA I AGRUPACIONS
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Casas Margais, Jordi
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Mascaró Vidal, Borja
Moreno Sierra, Sara
Pisà Gaià, Ferran
Viana Giné, Raül
DEPARTAMENT D'IMPROVISACIÓ
Casanova Guerrero, Albert
Moreno Vila, Andreu
Vila d'Abadal, PepEquip directiu:

Directora: Ma. Jesús Culleré Luengo 
Cap d’estudis: Aurora Bauzá 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Guillem Vidaña
 

 


160532 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com