Documento sin título


emc


Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Barcons Palau, Josep
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Casanova Guerrero, Albert
Casas Margais, Jordi
Cuadern Masiques, Clara
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Jurado Bracero, Juan
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Mas Mestre, Josep
Mascaró Vidal, Borja
Merino Sort, Carles
Moreno Sierra, Sara
Moreno Vila, Andreu
Palau Díez, Oria
Ferran Pisà Gaià

 Després de cursar la diplomatura com a Mestre, va obtenir les llicenciatures en Guitarra Clàssica i en Instruments Antics de Corda Polsada. Estudià Magisteri a la Universitat de les Illes Balears i es formà com a guitarrista amb Lex Eisenhardt i com a llaütista amb Xavier Díaz-Latorre a les Escoles Superiors de Música d’Àmsterdam i de Catalunya respectivament. El seu treball amb nens i adolescents va més enllà de la pedagogia musical, per la seva vinculació continuada en l’àmbit de l’educació i el lleure amb el Centre d’Estudis de l’Esplai. Al canal http://www.youtube.com/user/ferranpisa es poden escoltar algunes de les seves interpretacions amb els diversos instruments antics de corda polsada que toca.


 Departaments: Corda polsada | Música de cambra | Llenguatge musical i Cant coral 
  Assignatures: Guitarra clàssica, Llenguatge musical, Música de cambra 
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Resina Benítez, Laura
Rojas Machado, Patricia
Smyshlyaev, Dmitry
Vicente Gamero, Soledad
Vila d'Abadal, Pep
Zapata Lis, MigueEquip directiu:

Director: Josep Barcons Palau
Cap d’estudis: Ma. Jesús Culleré Luengo

 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Eduard Parera Martínez
 

 


119605 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com