Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Baltrons, Marc
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Capó, Arnau
Casanova Guerrero, Albert
Casas Margais, Jordi
Cuadern Masiques, Clara
Culleré Luengo, Ma. Jesús
Núria de Canals Jiménez

 Comença els estudis musicals a l'edat de sis anys a l'escola de Música Ars Nova, de la mà de Carme Rius, Raquel Millàs i Maria Canals. És titulada superior en Piano, Llenguatge Musical i Música de Cambra, i també és llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i en Història i Ciències de la Música per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat nombrosos cursos d'execució pianística, tant nacionals com internacionals, entre els quals cal destacar els realitzats a la Klavierakademie de Murrhart (Alemania). Actualment compatibilitza la labor docent amb la direcció de cor, tema en el què s'especialitza en el gòspel i en el jazz vocal.


 Departaments: Piano | Llenguatge musical i Cant coral | Música de cambra (cap de departament) 
  Assignatures: Piano, Música de cambra i Llenguatge musical 
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Jurado Bracero, Juan
Laso, Óscar
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Mascaró Vidal, Borja
Moreno Sierra, Sara
Moreno Vila, Andreu
Palau Díez, Oria
Pisà Gaià, Ferran
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Rojas Machado, Patricia
Tió, Pere
Viana Giné, Raül
Vicente Gamero, Soledad
Vila d'Abadal, PepEquip directiu:

Directora: Ma. Jesús Culleré Luengo 
Cap d’estudis: Aurora Bauzá 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Guillem Vidaña
 

 


160408 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com