Documento sin título


emc


Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título
Qui som?

L’Escola de Música Casp està formada per prop de 300 alumnes, una trentena de professors i per personal d’administració i serveis. A banda de les reunions de departament i de les sessions de treball, el claustre de professors es reuneix periòdicament en juntes d’avaluació on es valora el progrés de cada alumne.

L’equip de professors de l’Escola de Música Casp està format per joves músics que fa poc que han iniciat la seva tasca docent i per professors amb llarga trajectòria pedagògica (alguns d’ells provinents de l’Acadèmia Ars Nova, fundada per la reconeguda pianista i pedagoga Maria Canals, de la qual l’EMC esdevé successora). El resultat és un cos docent estable on es combinen tradició i innovació, veterania i joventut, experiència i il·lusió. Com que, a més, creiem que el més bonic d’aprendre és poder ensenyar allò que s’ha après, promovem la formació contínua del nostre professorat.

Organitzat en vuit departaments (Llenguatge musical i Cant coral, Música de cambra, Piano, Corda polsada, Corda fregada, Vent, Cant i Música Moderna), està integrat pels següents professors:Llistat de professorsDirectori alfabètic / Directori per departaments
Josep Barcons Palau

 És titulat superior en guitarra clàssica pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i Doctor, Màster i Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, on obtingué el Premi Extraordinari de Llicenciatura. S’ha format especialment en l’àmbit de la composició i l’anàlisi i, gràcies a una Beca d’Investigació de la Generalitat de Catalunya, ha fet recerca en els camps de la lingüística, la musicologia i la filosofia de la religió. Amb aquest triple enfocament, va redactar la seva tesi doctoral sobre l’òpera Moses und Aron d’Arnold Schönberg, defensada el 2013 i que li valgué la menció de Doctor Europeu summa cum laude. A banda de la seva producció musical, inicialment vinculada al món de la cobla i últimament molt orientada a la pedagogia, és membre del consell de redacció de la Revista Musical Catalana, on escriu amb regularitat, i del Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois Maria Haas de la UPF.


 Departaments: Corda polsada (cap de departament) | Llenguatge Musical i Cant Coral | Música de cambra 
  Assignatures: Guitarra clàssica, Llenguatge Musical i Música de cambra 
Bauzà Soler, Aurora
Bes Alomar, Clara
Casanova Guerrero, Albert
Casas Margais, Jordi
Cuadern Masiques, Clara
Culleré Luengo, Ma. Jesús
de Canals Jiménez, Núria
Fenollosa Artés, Núria
Fontelles Ramonet, Albert
Jurado Bracero, Juan
Llauradó Miralles, Núria
Lliró Merayo, Lorena
Mas Mestre, Josep
Mascaró Vidal, Borja
Merino Sort, Carles
Moreno Sierra, Sara
Moreno Vila, Andreu
Palau Díez, Oria
Pisà Gaià, Ferran
Pons Benejam, Maricel
Pons Tena, Maria Rosa
Recolons Fonts, Irene
Resina Benítez, Laura
Rojas Machado, Patricia
Smyshlyaev, Dmitry
Vicente Gamero, Soledad
Vila d'Abadal, Pep
Zapata Lis, MigueEquip directiu:

Director: Josep Barcons Palau
Cap d’estudis: Ma. Jesús Culleré Luengo

 
Personal d’Administració i Serveis:
Secretària: Ana Agustí Torrecilla
Conserge: Eduard Parera Martínez
 

 


129999 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com