Documento sin título


emc
Documento sin título
Documento sin título
Documento sin título

A qui s’adreça?

L’oferta educativa de l’Escola de Música Casp s’adreça a tot aquell que –des dels 3 mesos fins a l’edat adulta– vulgui endinsar-se en el món de la música. Adequant les nostres metodologies a les necessitats de cada alumne, i atents a les diverses escoles de pedagogia musical, oferim una formació sòlida, competent i alhora divertida que permeti gaudir de la música i créixer amb ella. Per això oferim:

 
Una educació que té com a objectiu primordial ensenyar a estimar la música, fomentant l’interès i la curiositat per tot allò que l’envolta.
 
Una educació que descobreix a infants, joves i adults el gaudi de la música (ja sigui en la seva dimensió pràctica o d’oient).
 
Una educació que proporciona una formació complementària als estudis obligatoris, ajudant a desenvolupar les capacitats artístiques, creatives i emotives que tenim innates.

 
Uns estudis musicals de qualitat que permeten l’accés a una carrera professional o, en cas contrari, a una pràctica musical qualificada en l’àmbit del lleure.
 
Uns estudis musicals que potencien els valors terapèutics, socials i humans que comporta tota pràctica artística.
 
Uns estudis musicals que eduquen els alumnes en l’hàbit i el gust d’escoltar música, contribuint a crear un públic regular a les sales de concerts.

 

214545 ©2009 Escola de Música Casp  |  93 318 37 04 - em.casp@fje.edu | Creació web: serverbcn.com